Aleris klinikken

Vår oppgave
Prosjekt og byggeledelse, RIB-prosjektering  
Byggherre
Svill Eiendom AS  
Byggherreombud
Newsec Basale  
Arkitekt
Nordic Office Of Architecture  
Ferdigstillelse
September 2019

Ny sykehusfløy for Aleris klinikken. Utbygger er Svill Eiendom AS

Prosjektledelse og RIB prosjektering i tidligfase og forprosjekt. Prosjekt og byggeledelse under oppføring.


Svendby Bygg Consult | Aarnesveien 13, 2093 Feiring | Telefon: 63 96 11 70 | post@svendby.no