Årnes barnehage

Vår oppgave
Byggeledelse, prosjekteringsledelse, uavhengig kontroll
Byggherre
Nes kommune  
Arkitekt
Lillestrøm arkitekter  
Areal
1700
Ferdigstillelse
2018

Barnehagen skal være en avdelingsbarnehage, og blant annet bestå av 8 avdelinger for 120
barn, personalavdeling for 50 ansatte, samt nødvendige birom og tekniske rom. Deler av barnehagen skal
kunne leies ut utenom bruk for barnehagen. Passivhus. Forsynes med fjernvarme.


Svendby Bygg Consult | Aarnesveien 13, 2093 Feiring | Telefon: 63 96 11 70 | post@svendby.no