Bryggeanlegg i Sundet

Vår oppgave
RIB-prosjektering  
Byggherre
Eidsvoll kommune  
Ferdigstillelse
2011

Bryggeanlegg/promenade av tre. Promenaden passerer under eksisterende bru og rundt brukaret.  Fundamentert med stripefundament av betong.
Utarbeidelse av beskrivlse, kalkyle, innhenting av uttalelser fra offentlige myndigheter, samt oppfølging i byggetiden.


Svendby Bygg Consult | Aarnesveien 13, 2093 Feiring | Telefon: 63 96 11 70 | post@svendby.no