Hurdal skole tilbygg

Vår oppgave
Prosjekteringsledelse og Byggeledelse
Oppdragsgiver
Hurdal Kommune
Byggherre
Hurdal kommune
Byggherreombud
Thomas Sandviken
Arkitekt
Lillestrøm arkitekter
Ferdigstillelse
Desember 2021

Nytt tilbygg til Hurdal skole og kultursenter. Ny fløy vil inneholde
undervisningsarealer og garderober for 5-7. trinn. Tilbygget plasseres sørøst for eksisterende hovedbygg og
parallelt med eksisterende fløy mot sørvest. Det får tilsvarende form, dimensjoner og utrykk som eksisterende
fløy.


Svendby Bygg Consult | Aarnesveien 13, 2093 Feiring | Telefon: 63 96 11 70 | post@svendby.no