Kruttverket

Vår oppgave
RIB-prosjektering
Byggherre
Karu Eiendom AS  
Arkitekt
Futhark Arkitekter A  
Areal
730 m2  
Ferdigstillelse
Pågår

Detaljprosjektering av plasstøpt betongkjeller og global stabilitet. Fundamentert på sålefundamenter for vegger og punktfundamenter for søyler. Dekke over kjeller er dimensjonert for bæring av boligmoduler hvor dekke er forsterket lokalt under sviller med armering. Det er utarbeidet beskrivelse, form- og armeringstegninger samt bøyeliste. 15 p-plasser samt boder og tekniskrom.


Svendby Bygg Consult | Aarnesveien 13, 2093 Feiring | Telefon: 63 96 11 70 | post@svendby.no