Nannestad bibliotek og kommunehus

Vår oppgave
Prosjekt- prosjekterings- og byggeledelse
Byggherre
Nannestad kommune
Arkitekt
Vindveggen
Prosjektkostnad
279 MNOK  
Areal
6289 BTA

Nybygg og ombygging, 6289 BTA


Svendby Bygg Consult | Aarnesveien 13, 2093 Feiring | Telefon: 63 96 11 70 | post@svendby.no