Nannestad Svømmehall

Vår oppgave
Prosjekt- prosjekterings- og byggeledelse
Oppdragsgiver
Nannestad kommune  
Byggherre
NUNO
Prosjektkostnad
172 MNOK
Areal
3317 BTA

Nybygg og ombygging, 6289 BTA


Svendby Bygg Consult | Aarnesveien 13, 2093 Feiring | Telefon: 63 96 11 70 | post@svendby.no