Råholt barneskole
Alerisklinikken
Vormsund ungdomsskole
Jessheim Svømmehall
Råholt barneskole

Om oss

Svendby Bygg Consult AS (SBC) ble etablert høsten 1984 av sivilingeniør Vidar Svendby.
Firmaet ble registrert som aksjeselskap 01.01.1989.

Svendby Bygg Consult AS har som mål å fremstå som et uavhengig rådgivende ingeniørfirma, som påtar seg alle typer jobber innen prosjektadministrasjon, byggeteknikk og vurderinger/utredninger knyttet til bygg/prosjektutvikling. Firmaet skal ta vare på og videreutvikle sitt renommé, basert på kompetanse, kvalitet, gjennomføringsevne og tillit.

Vi har kontorer i Feiring i Eidsvoll kommune. Beliggenheten gjør at vi rekrutterer ingeniører lokalt og har en stabil stab med lang erfaring som er godt kvalifisert. Vi har også en lokal forankring på Romerike og har for en stor del hatt faste kunder. Vi har derved erfarne medarbeidere som kan arbeide selvstendig og ta nødvendige beslutninger, og som har en praktisk tilnærming til byggeprosjekter. Med vår beliggenhet nær Gardermoen og utstrakt bruk av moderne kommunikasjon, har vi imidlertid gjennomført prosjekter i store deler av landet så vel som i utlandet.

Som en del av oppbygging av et godt fagmiljø har alle våre ansatte fast kontorplass ved vårt kontor i Feiring. Det legges stor vekt på utveksling av erfaring og kompetanse.

Svendby Bygg Consult AS har som hovedsatsingsområde offentlige bygg og private forretningsbygg. Vi har erfaring med kompliserte bygg, som for eksempel produksjonslinjer og/eller overvåkningssystemer, der aktører er med i planleggingen.


Svendby Bygg Consult | Aarnesveien 13, 2093 Feiring | Telefon: 63 96 11 70 | post@svendby.no