OSL Ombygging pir øst

Vår oppgave
Uavhengig kontroll  
Byggherre
OSL
Ferdigstillelse
2016

Ansvarlig kontrollerende for prosjektering konstruksjonssikkerhet på karnapper. karnappene er i tiltaksklasse
3 på grunn av kompleksitet, plassering og personbelastning.
Karnappene er utført som stålkonstuksjoner med betongdekke og TRP takplater


Svendby Bygg Consult | Aarnesveien 13, 2093 Feiring | Telefon: 63 96 11 70 | post@svendby.no