Prosjekter

Ullensaker rådhus

Prosjektledelse ved ombygging av rådhusfløy for Ullensaker kommune. 1660 m2
Les mer...

Eltonåsen skole

Byggeledelse fra forprosjekt til ferdigstillelse. Detaljprosjektering av konstruksjoner i betong, stål og tre.
Les mer...

Florø politihus

Utarbeidelse av konkuransedokumenter i OPS-konkuransen. Prosjektledelse og byggeledelse.
Les mer...

Follo politihus

Utarbeidelse av konkuransedokumenter i OPS-konkuransen. Prosjektledelse og byggeledelse.
Les mer...

Gjøvik tinghus

Utarbeidelse av konkuransedokumenter i OPS-konkuransen. Samt prosjektledelse og byggeledelse.
Les mer...

Nes Svømmehall

Ny svømmehall, ca. 4000 m2 BTA. 3 bassenger (opplæringsbasseng, 25- metersbasseng og aktivitetsbasseng), stup (1-,3- og 5-m) samt sklie.
Les mer...

Aleris klinikken

Ny sykehusfløy for Aleris klinikken. Utbygger er Svill Eiendom AS Prosjektledelse og RIB prosjektering i tidligfase og forprosjekt.
Les mer...

Langset skole

Byggeledelse for gjennomføring av skole som hovedentreprise.Prosjektering av fundamenter, global stabilitet og bærekonstruksjoner av stål og betong.
Les mer...

Hurdal skole 1-10

Ny skole med flerbrukshall
Les mer...

Gystadmarka psykiatriboliger

Byggeledelse ved oppføring av 21 stk. omsorgsboliger for Ullensaker kommune
Les mer...

Bønsmoen Barnehage

Byggeledelse for Barnehage med passivhusstandard. RIB-prosjektering i forprosjekt.
Les mer...

Follo Politihus, utvidelse

Svendby Bygg Consult AS har hatt prosjektledelse, byggeledlese og RIB-prosjektering for oppføring av nytt tilbygg på 2300 m2.
Les mer...

Skogtun Bolig med bistand

Nybygg på 1003 m2. 8 leiligheter med tilhørende fellesareal og kontorarealer. Husbankfinansiert prosjekt. Prosjekteringsledelse for  forprosjektfasen. Utarbeidelse av kalkyle i samråd med tekniske rådgivere og utarbeidelse av anbudsgrunnlag for totalentreprise. Byggherrens representant i gjennomføringsfasen.
Les mer...

Nannestad ungdomsskole

Prosjektledelse fra tidlig fase til overlevering bygg. Prosjektkost 165 MNOK.  Tilbygg ny skole og kulturskole.
Les mer...

Vormsund ungdomsskole og flerbrukshall

Prosjektledelse fra tidlig fase til overlevering bygg. Prosjektkost 320 MNOK. Ombygging og tilbygg ny skole med flerbrukshall.
Les mer...

Årnes barnehage

Barnehagen skal være en avdelingsbarnehage, og blant annet bestå av 8 avdelinger for 120barn, personalavdeling for 50 ansatte, samt nødvendige birom og t
Les mer...

Jessheim Svømmehall

Ny svømmehall, ca. 6.300 m2 BTA. 6 bassenger (2 opplæringsbasseng, 25×21- metersbasseng, stupebasseng (1-3-5 m), aktivitetsbasseng, barnebasseng).
Les mer...

Råholt barneskole

4-parallell barneskole på Råholt. Nytt skolebygg på 4700 m2, Flerbrukshall på 2016 m2 og 3385 m2 ombygging.
Les mer...

Orbit Arena

Bygging av kontorer og industribygg for Orbi Arena. Tilbygget er på totalt 4655 m2 fordelt på to etasjer, samt tekniske rom på tak.
Les mer...

Råholtbråtan barnehage

Prosjekteringsledelse i fase t.o.m kontrahering av totalentreprenør og Byggeledelse i fase etter kontrahering av totalentreprenør.
Les mer...

Nannestad Svømmehall

Nybygg og ombygging, 6289 BTA
Les mer...

Nannestad bibliotek og kommunehus

Nybygg og ombygging, 6289 BTA
Les mer...

Hurdal skole tilbygg

Nytt tilbygg til Hurdal skole og kultursenter. Ny fløy vil inneholdeundervisningsarealer og garderober for 5-7.
Les mer...

Svendby Bygg Consult | Aarnesveien 13, 2093 Feiring | Telefon: 63 96 11 70 | post@svendby.no