Prosjekter

Systemair

RIB Prosjektering av Nybygg på 2700m2. Prosjektering av fundamenter av betong og gulv på grunn.
Les mer...

OSL Ombygging pir øst

Ansvarlig kontrollerende for prosjektering konstruksjonssikkerhet på karnapper. karnappene er i tiltaksklasse3 på grunn av kompleksitet, plassering og per
Les mer...

Gardermoveien 27-29

Detaljprosjekterig av plasstøpt betongkjeller og global stabilitet. Gulv på grunn med stripefundamenter for vegger og søyler.
Les mer...

Nes Svømmehall

Ny svømmehall, ca. 4000 m2 BTA. 3 bassenger (opplæringsbasseng, 25- metersbasseng og aktivitetsbasseng), stup (1-,3- og 5-m) samt sklie.
Les mer...

Årnes barnehage

Barnehagen skal være en avdelingsbarnehage, og blant annet bestå av 8 avdelinger for 120barn, personalavdeling for 50 ansatte, samt nødvendige birom og t
Les mer...

Råholtbråtan barnehage

Prosjekteringsledelse i fase t.o.m kontrahering av totalentreprenør og Byggeledelse i fase etter kontrahering av totalentreprenør.
Les mer...

Maurstien gruppebolig

Om prosjektet: Eksisterende hus på tomta var et bofellesskap med åtte beboere. Dette bygget ble revet til fordel for et nybygg i to etasjer og kjeller. Nytt bygg er ca 1170m2 BTA fordelt på syv leiligheter, derav en tilpasset enhet, og med fellesrom for beboerne og arbeidsrom for de ansatte. Det er lagt vekt på at huset skal fremstå som et rolig/nedtonet bygg uten å være et blikkfang i omgivelsene. Det er en hovedintensjon at bygget ikke skal fremstå som en institusjon, men fremhever boligkvaliteter. Tomta er på 1875 m2 med et parkeringsareal på ca 384 m2 og bebyggelse på ca 430 m2. Utearealet er på ca. 700m2. Tomta er lokalisert ca 1,5 km nord for Jessheim sentrum med hovedadkomst fra Trondhjemsveien/Riksvei 454.
Les mer...

Svendby Bygg Consult | Aarnesveien 13, 2093 Feiring | Telefon: 63 96 11 70 | post@svendby.no