Råholtbråtan barnehage

Vår oppgave
Prosjektledelse, Byggeledelse og Uavhengig kontroll
Byggherre
Eidsvoll Kommune  
Byggherreombud
Simen Gjelsvik
Arkitekt
GASA
Areal
1170m2  
Ferdigstillelse
2018

Prosjekteringsledelse i fase t.o.m kontrahering av totalentreprenør og Byggeledelse i fase etter kontrahering av totalentreprenør. Overordnet uavhengig kontroll. Nytt barnehagebygg på eksisterende barnehagetomt. 5 nye avdelinger med felles oppholdsareal og kjøkken samt tilstrekkelig administrativt areal for anleggets utvidelse til 10 avdelinger. Bygget med passivhusstandard og fokus på lave driftskostnader og høy arealeffektivitet.


Svendby Bygg Consult | Aarnesveien 13, 2093 Feiring | Telefon: 63 96 11 70 | post@svendby.no