Skogtun Bolig med bistand

Vår oppgave
Byggeledelse, prosjekteringsledelse  
Byggherre
Ullensaker kommune  
Arkitekt
Pir 2  
Areal
1003
Ferdigstillelse
2017

Nybygg på 1003 m2. 8 leiligheter med tilhørende fellesareal og kontorarealer. Husbankfinansiert prosjekt.

Prosjekteringsledelse for  forprosjektfasen. Utarbeidelse av kalkyle i samråd med tekniske rådgivere og utarbeidelse av anbudsgrunnlag for totalentreprise.

Byggherrens representant i gjennomføringsfasen.


Svendby Bygg Consult | Aarnesveien 13, 2093 Feiring | Telefon: 63 96 11 70 | post@svendby.no