Algarheim Skole og flerbrukshall

Vår oppgave
Prosjekteringsledelse, prosjektlederassistent og leietakerombud
Oppdragsgiver
Ullensaker kommune
Byggherre
Ullensaker kommune
Arkitekt
Arkitektgruppen Lille Frøen AS
Prosjektkostnad
450 mill ink mva.
Areal
4544m2 skole og 2090m2 idrettshall

Prosjektet er et OPS-prosjekt. Prosjektet omfatter ny barneskole (1-7 trinn) og flerbrukshall på Algarheim, øst for Jessheim. Skolebygget er oppført som en 3-parallell skole for 525 elever Inkludert er også et tospråklig senter med 3 klasser /75 elever. Samlet antall elever er 600. Nytt anlegg erstatter eksisterende Algarheim barneskole. Eksisterende skole har vært i drift i anleggsperioden. Etter ferdigstillelse av nytt skolebygg er den delen av eksisterende bygningsmasse som inneholder skolefunksjoner revet. Ny flerbrukshall oppføres som en frittstående bygning der hvor eksisterende skole var lokalisert. Prosjektet inkluderer et helt nytt utomshusareal.


Svendby Bygg Consult | Aarnesveien 13, 2093 Feiring | Telefon: 63 96 11 70 | post@svendby.no