Maurstien gruppebolig

Vår oppgave
PRL, BL, Uavhengig kontroll, KP, KU.
Byggherre
Ullensaker kommune
Arkitekt
Arkitektkontoret GASA AS
Areal
1170 BTA
Ferdigstillelse
Desember 2020

Om prosjektet:

Eksisterende hus på tomta var et bofellesskap med åtte beboere. Dette bygget ble revet til fordel
for et nybygg i to etasjer og kjeller. Nytt bygg er ca 1170m2 BTA fordelt på syv leiligheter, derav en tilpasset
enhet, og med fellesrom for beboerne og arbeidsrom for de ansatte. Det er lagt vekt på at huset skal
fremstå som et rolig/nedtonet bygg uten å være et blikkfang i omgivelsene. Det er en
hovedintensjon at bygget ikke skal fremstå som en institusjon, men fremhever boligkvaliteter.
Tomta er på 1875 m2 med et parkeringsareal på ca 384 m2 og bebyggelse på ca 430 m2. Utearealet er
på ca. 700m2. Tomta er lokalisert ca 1,5 km nord for Jessheim sentrum med hovedadkomst fra
Trondhjemsveien/Riksvei 454.


Svendby Bygg Consult | Aarnesveien 13, 2093 Feiring | Telefon: 63 96 11 70 | post@svendby.no