Nannestad ungdomsskole

Vår oppgave
Prosjektledelse, prosjekteringsledelse, byggeledelse
Byggherre
Nannetad kommune  
Arkitekt
Vindveggen Arkitekter  
Areal
8 700 m2  
Ferdigstillelse
2017

Prosjektledelse fra tidlig fase til overlevering bygg. Prosjektkost 165 MNOK.  Tilbygg ny skole og kulturskole. Ombygging eksisterende skole.


Svendby Bygg Consult | Aarnesveien 13, 2093 Feiring | Telefon: 63 96 11 70 | post@svendby.no