Prosjekter

Råholt bad

Badeanlegg med 25 m, terapibasseng, barnebasseng, babybasseng, boblebad, kaldkulp, badstue, dampbad, 1 – 3 – 5 m stupebrett, sklie, kafé og garderober.
Les mer...

Ullensaker rådhus

Prosjektledelse ved ombygging av rådhusfløy for Ullensaker kommune. 1660 m2
Les mer...

Florø politihus

Utarbeidelse av konkuransedokumenter i OPS-konkuransen. Prosjektledelse og byggeledelse.
Les mer...

Follo politihus

Utarbeidelse av konkuransedokumenter i OPS-konkuransen. Prosjektledelse og byggeledelse.
Les mer...

Gjøvik tinghus

Utarbeidelse av konkuransedokumenter i OPS-konkuransen. Samt prosjektledelse og byggeledelse.
Les mer...

Li skole

Prosjektledelse frem til byggestart. Detaljprosjektering av konstruksjoner i betong, stål og tre samt bærende murverk.
Les mer...

Nes Svømmehall

Ny svømmehall, ca. 4000 m2 BTA. 3 bassenger (opplæringsbasseng, 25- metersbasseng og aktivitetsbasseng), stup (1-,3- og 5-m) samt sklie.
Les mer...

Follo Politihus, utvidelse

Svendby Bygg Consult AS har hatt prosjektledelse, byggeledlese og RIB-prosjektering for oppføring av nytt tilbygg på 2300 m2.
Les mer...

Diakonhjemmet regulering

Prosjektleder i forbindelse med regulering av ny t-banestasjon, boliger, næring, sykehjem og omsorgsboliger.
Les mer...

Nannestad ungdomsskole

Prosjektledelse fra tidlig fase til overlevering bygg. Prosjektkost 165 MNOK.  Tilbygg ny skole og kulturskole.
Les mer...

Vormsund ungdomsskole og flerbrukshall

Prosjektledelse fra tidlig fase til overlevering bygg. Prosjektkost 320 MNOK. Ombygging og tilbygg ny skole med flerbrukshall.
Les mer...

Gystadmarka Ungdomsskole

OPS-prosjekt. Prosjektledelse inkl lede utarbeidelse av kravspesifikasjon t.o.m kontrahering av leverandør.
Les mer...

Orbit Arena

Bygging av kontorer og industribygg for Orbi Arena. Tilbygget er på totalt 4655 m2 fordelt på to etasjer, samt tekniske rom på tak.
Les mer...

Råholtbråtan barnehage

Prosjekteringsledelse i fase t.o.m kontrahering av totalentreprenør og Byggeledelse i fase etter kontrahering av totalentreprenør.
Les mer...

Svendby Bygg Consult | Aarnesveien 13, 2093 Feiring | Telefon: 63 96 11 70 | post@svendby.no