Prosjekter

Nes Svømmehall

Ny svømmehall, ca. 4000 m2 BTA. 3 bassenger (opplæringsbasseng, 25- metersbasseng og aktivitetsbasseng), stup (1-,3- og 5-m) samt sklie.
Les mer...

Skogtun Bolig med bistand

Nybygg på 1003 m2. 8 leiligheter med tilhørende fellesareal og kontorarealer. Husbankfinansiert prosjekt. Prosjekteringsledelse for  forprosjektfasen. Utarbeidelse av kalkyle i samråd med tekniske rådgivere og utarbeidelse av anbudsgrunnlag for totalentreprise. Byggherrens representant i gjennomføringsfasen.
Les mer...

Nannestad ungdomsskole

Prosjektledelse fra tidlig fase til overlevering bygg. Prosjektkost 165 MNOK.  Tilbygg ny skole og kulturskole.
Les mer...

Vormsund ungdomsskole og flerbrukshall

Prosjektledelse fra tidlig fase til overlevering bygg. Prosjektkost 320 MNOK. Ombygging og tilbygg ny skole med flerbrukshall.
Les mer...

Årnes barnehage

Barnehagen skal være en avdelingsbarnehage, og blant annet bestå av 8 avdelinger for 120barn, personalavdeling for 50 ansatte, samt nødvendige birom og t
Les mer...

Jessheim Svømmehall

Ny svømmehall, ca. 6.300 m2 BTA. 6 bassenger (2 opplæringsbasseng, 25×21- metersbasseng, stupebasseng (1-3-5 m), aktivitetsbasseng, barnebasseng).
Les mer...

Råholt barneskole

4-parallell barneskole på Råholt. Nytt skolebygg på 4700 m2, Flerbrukshall på 2016 m2 og 3385 m2 ombygging.
Les mer...

Hurdal skole tilbygg

Nytt tilbygg til Hurdal skole og kultursenter. Ny fløy vil inneholdeundervisningsarealer og garderober for 5-7.
Les mer...

Algarheim Skole og flerbrukshall

Prosjektet er et OPS-prosjekt. Prosjektet omfatter ny barneskole (1-7 trinn) og flerbrukshall på Algarheim, øst for Jessheim.
Les mer...

Svendby Bygg Consult | Aarnesveien 13, 2093 Feiring | Telefon: 63 96 11 70 | post@svendby.no